CO POWODUJE U MNIE PORONIENIA?

„Chcę mieć dziecko, ale już  dwa razy poroniłam. Lekarz skierował mnie do poradni genetycznej. Po co?”

W przypadku powtarzających się poronień (tzw. poronień nawykowych) niezwykle ważne jest dokładne ustalenie ich przyczyn. Najpierw trzeba wykonać badanie ginekologiczne, by sprawdzić, czy poronień nie powodują np. wady budowy lub mięśniaki macicy, zrosty wewnątrzmaciczne, niewydolność szyjki macicy. Ważna okazać się może także wizyta u internisty, który powinien wykluczyć nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, toczeń rumieniowaty.

Niestety, za powtarzające się poronienia bywają również odpowiedzialne zaburzenia genetyczne (niewłaściwa liczba lub struktura chromosomów zarodka). Nieprawidłowości te często powstają już po zapłodnię niu, np. w wyniku infekcji wewnątrzmacicznej, ale mogą być też przekazane przez jednego z rodziców. Genetyk ocenia, czy pacjentka (para) ma szansę na zdrowe potomstwo. Czasem konieczne są bardziej szczegółowe badania genetyczne.